Umbraco Backoffice integration with Active Directory

by Damiaan Peeters 12. February 2014 10:43

Add the AD membership provider to the web.config in the system.web/membership/providers section

<add name="ADMembershipProvider" type="System.Web.Security.ActiveDirectoryMembershipProvider, System.Web, Version=2.0.0.0,Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" 
connectionStringName="ADConnectionString"
attributeMapUsername="sAMAccountName" />

In the connectionstrings section of the web.config

<add name="ADConnectionString" connectionString="LDAP://server001/DC=commit,DC=local" />

Change in config/umbracoSettings.config

 <providers>
  <users>
   <!-- if you wish to use your own membershipprovider for authenticating to the umbraco back office -->
   <!-- specify it here (remember to add it to the web.config as well) -->
   <!--<DefaultBackofficeProvider>UsersMembershipProvider</DefaultBackofficeProvider>-->
   <DefaultBackofficeProvider>ADMembershipProvider</DefaultBackofficeProvider>
  </users>
 </providers>

Security leak op Abonnementen.be?

by Damiaan Peeters 6. June 2010 21:58

Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik wilde mijn abonnement op Trends aanpassen. 

Surf ik naar abonnementen.be. Krijg ik daar eerst een compleet franse pagina.  Om vervolgens na één klik toch de nederlandse pagina’s te zien te krijgen.

Helaas krijg ik bij mijn abonnement beheren de gegevens van totaal iemand anders te zien.  ZELFS als ik op uitloggen klik en terug op mijn abonnementen beheren. 

image

Who.I.am

Certified Umbraco Master, Part of Umbraco Certified partner comm-it, .Net and Azure developer, seo lover. Magician in my spare time.

Month List